Logo Pop-in & Sing transparent

Uppvärmning mm – dom

Uppvärmning mm – dom

Uppvärmning där du först startar mjukt med långa toner på mmm. Därefter korta toner med ökande intervall för att träna intonation samtidigt som du “stretchar” rösten i takt med höjda tonarter.