Uppvärmningssång för kropp och röst med kort instudering – “We gotta shine right where we are”

Uppvärmningssång för kropp och röst med kort instudering – “We gotta shine right where we are”

Uppvärmningssång för kropp och röst med kort instudering – “We gotta shine right where we are”