Logo Pop-in & Sing transparent

Pop-in & Sing Online – Juni 2022 – period 4/övning 3

Pop-in & Sing Online – Juni 2022 – period 4/övning 3

Uppvärmning: Singalong
Instudering: Hon har blommor i sitt hår (Anders Glenmark)
Genomsjungning förra veckans låt: Be kind (Zak Abel)