Logo Pop-in & Sing transparent

Pop-in & Sing Online – Januari 2021 – övning 1

Pop-in & Sing Online – Januari 2021 – övning 1

Pop-in & Sing Online – Januari 2021 – övning 1

00:00 Kroppsuppvärmning
02:01 Röstuppvärmning
05:27 Instudering “My Way”
34:25 Första genomsjungningen
38:03 Sångteknik: Omfång del 1
44:20 Enkel röstinventering
51:30 Repetition “My way”
56:50 Slutversionen!
1:01:11 Avslutning “Until We Meet Again”