Välj sångpass

Klicka på det sångpass och den ort du vill boka. På BASIC (18.00-19.00) sjunger alla melodi och på STANDARD (19.30-21.00) sjunger vi i olika stämmor. Vill du läsa mer om konceptet så klicka på gula knappen.

Observera att ditt pass gäller både i Kungsbacka och Göteborg, men respektive ort har en egen inloggning på hemsidan så därför väljer du vilken inloggning du vill ha redan här.

I början på varje period (varje period är 4 veckor) justerar vi terminspasset så det blir lika förmånligt när man börjar mitt i terminen!