Välj sångpass

 Klicka på det sångpass och den ort du vill boka. På BASIC (18.00-19.00) sjunger alla melodi och på STANDARD (19.30-21.00) sjunger vi i olika stämmor. Vill du läsa mer om konceptet så klicka på gula knappen.

Observera att ditt pass gäller både i Kungsbacka och Göteborg, men respektive ort har en egen inloggning på hemsidan så därför väljer du vilken inloggning du vill ha redan här.

Priset för terminspasset justeras under terminens gång så det lönar sig att köpa terminspass även mitt under terminen – bra va?! :).